Lovændringer - Lejerfyn - Lejerforening Fyn

Foreningen af fynske lejere

Lejerforening Fyn - den fynske lejerforening

Gå til indhold
Orientering
Lovændringer 1. juli 2020
 1. Vedrørende gennemgribende moderniserede lejemål
  1. Ændrede krav til  energimærkning (nu C i stedet for D)
  2. Væsentlighedsreglen fjernes for BRL § 5, stk. 2 - lejemål
  3. Krav om forudgående nævnsbesigtigelse før udlejning efter BRL § 5, stk. 2
  4. 5 års karensperiode for udlejning efter BRL § 5, stk. 2, efter "kontrolskifte" -  salg mm.
 1. Andre nye regler
  1. Ny vægtning af sammenligningslejemål (LL § 47, stk. 3)
  2. Forbud mod at udlejere tilbyder lejere betaling for at flytte LL § 6a)
  3. Pligt til at udsende meddelelser til lejere om afgørelser, der går udlejer imod (LL § 107 a)
  4. Forhøjet tillægsgebyr
 1. Notits
  1. Der er en lovændring på vej: Sammenskrivning af lejelov og boligreguleringslov
   1. Høringsfasen er afsluttet
Copyright 2010 Lejerforening Fyn
Logo for Lejerforening Fyn
Tilbage til indhold