Du får - Lejerfyn - Lejerforening Fyn

Lejerforening Fyn

Gå til indhold
Hjælp og rådgivning
Har du et lejeretsligt problem?
Er du medlem af Lejerforening Fyn og har et lejeretligt problem så kan du få hjælp og rådgivning.

Huslejens størrelse og lejerforhøjelser

Rådgivning om indholdet i lejekontrakten

Varme-, vand- og elregnskaber

Manglende vedligeholdelse

Opsigelse og ophævelse af lejemål

Indflytning og indflytningsrapporter

Fraflytning og tilbagebetaling af depositum

Andre spørgsmål vedrørende dit lejemål
Et du medlem af Lejerforening Fyn kan vi på dine vegne overtage kontakten mellem dig og din udlejer samt andre lejeretslige relevante nævn og myndigheder.
Har du ikke et lejeretligt problem?
Har du ikke et aktuelt lejeretsligt proplem giver et medlemsskab dig også disse muligheder.

Du kan altid komme på kontoret, ringe eller sende os en email hvis du har lejeretslige spørgsmål f. eks. vedrørende dit lejemål.

Du har mulighed for i god tid at henvende dig og få hurtig hjælp, hvis der opstår lejeretslige problemer

Du kan deltage i vores årlige generalforsamling

Du kan bliver gennem vores blade og nyhedsbreve løbende orienteret om din rettigheder, om ændringer i lejelovene samt om vigtige afgørelse fra nævn og boligret

Du bliver en del af et fællesskab, hvor du er med til at varetage alle lejeres interesser

Du støtter foreningens arbejde og hjælper andre lejere selv om du ikke selv har en aktuel sag

Du har mulighed for at foreningens "Sagsfond" støtter din sag økonomisk i forbindelse med sag indbragt for boligret eller evt. højere retsinstans.
Copyright 2010 Lejerforening Fyn
Logo for Lejerforening Fyn
Tilbage til indhold