Lejerforening Fyn

...den fynske lejerforening

Åbningstider

Personlig henvendelse

Mandag fra 09-13
Tirsdag fra 14-18
Torsdag fra 09-13

Telefontider

Mandag fra 14-15
Torsdag fra 14-15

66 11 21 06

lf@lejerfyn.dk
www.lejerfyn.dk
www.lejernyt.dk

Aldrig mere en Låsby-Svendsen?

logo_mini

"Aldrig mere en Låsby-Svendsen" siger boligministeter Carsten Hansen til "Altinget".

Ministeren vil nu gøre endeligt op med typer som den østjyske forretningsmand Jens Peter "Låsby" Svendsen, der i mange år været kendt som udlejer af faldefærdige bygninger. Derfor vil han inden længe fremlægge et lovforslag, der skal give landets kommuner beføjelse til at indklage udlejere af misvedligeholdte lejemål til huslejenævnet.

"ALDRIG MERE EN LÅSBY-SVENDSEN?

"Man skal kunne knalde Låsby-Svendsen-typer, der lejer billige boliger og ruiner ud til familier og andre," siger han i et interview med Altinget.

I dag er det kun lejeren, der kan indklage sin udlejer for huslejenævnet, og det er ikke nok i kampen mod spekulative bolighajer, mener ministeren.

Derfor skal også kommunen kunne gribe ind.

Samtidig vil Carsten Hansen arbejde med en model, hvor udlejere, der er dømt tre gange inden for to år, helt mister muligheden for at udleje igen.

Lejerforening Fyn finder ministeres udtalelser interessante men inden vi "jubler" vil vi gerne have lejlighed til at se det endelige lovforslag fra ministerens hånd!

Spørgsmål der rejser sig allerede nu er:

  • Hvordan bliver lejernes retsstilling f.eks. når arbejdernes gennemføres, i forhold til kommunen, i relation til sagen huslejenævnet og eventuelt senere i boligretten?
  • Bliver det muligt for Grundejernes Investeringsfond at tvangsvedligeholde ejendommen såfremt udlejer ikke følger huslejenævnets afgørelse?
  • Bliver der ensartede sanktionsmuligheder i regulerede kommuner og uregulerede kommuner? F. eks. hvad angår fastsættelsen af en frist for arbejdernes gennemførelse?
  • ????????
Vi venter spændt på ministerens fremlæggelse af forslaget i Folketinget.
TjekDinLeje

og besøg så os

Nyeste pjecer